Chính sách bảo hành

– Đối tượng áp dụng:

Chính sách bảo hành có giới hạn áp dụng cho người mua sản phẩm tại Việt Kamagra. Chúng tôi sẽ thực hiện bảo hành/đổi trả cho những khách hàng còn chứng từ giao dịch với Việt Kamagra.

– Nội dung chính sách:

Việt Kamagra có nghĩa vụ bảo hành cho các sản phẩm được giới hạn bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra.