Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với vietkamagra.com. Trang web này được quản lý bởi Vietkamagra (chúng tôi sẽ gọi tắt là “Vietkamagra”) tất cả nội dung trên trang web thuộc sở hữu của Vietkamagra hoặc các công ty liên kết chính thức. Các chi nhánh và bên thứ 3 dùng lại nội dung của chúng tôi mà không có giấy phép sẽ không được sự hỗ trợ từ chúng tôi. Vui lòng đọc các dịch vụ và chính sách này để biết về quyền riêng tư của bạn, cùng với mọi bổ sung mà bạn đồng ý khi sử dụng các yếu tố cụ thể của trang web, đây là thỏa thuận về website và đưa ra các ràng buộc về mặt pháp lý của bạn đến trang web này. Các quy định sẽ áp dụng cho tất cả những người truy cập Website (“Khách truy cập”), bất kể với mọi mức độ tham gia.

Bằng cách sử dụng website Vietkamagra, thì bạn đã chấp nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các dịch vụ, quy định về quyền riêng tư, bên cạnh đó bạn được xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên hay có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn hoàn toàn có thể có thẩm quyền để tham gia vào nghĩa vụ, khẳng định, đại diện, bảo đảm được quy định trong các điều khoản này, đồng thời tuân thủ các điều kiện này. Khi sử dụng Trang web này, bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái. Vietkamagra có quyền thay đổi các này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào thì bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang sau ngày có hiệu lực, mọi thay đổi như vậy sẽ cho thấy sự thừa nhận của bạn về những thay đổi và thỏa thuận đó bị ràng buộc bởi của những thay đổi đó. Vietkamagra có thể ngừng tất cả hoặc một phần của trang bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và không bắt buộc phải giữ lại hoặc trả lại bất kỳ bài đăng hoặc nhận xét nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tiêu chí của chúng tôi hoặc chính sách quyền riêng tư, vui lòng không sử dụng trang web này.

Thông tin của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Vietkamagra, bao gồm liên kết đến các trang web cho các đại lý của Vietkamagra (bên thứ ba). Vietkamagra không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ website bên thứ ba nào. Ngoài ra, Vietkamagra sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách nhấp vào các liên kết bạn đã chắc chắn rằng Vietkamagra không hề liên quan đến bất kì hành vi phát sinh nào trên website bên thứ 3. Khi sử dụng trang web của bên thứ ba, bạn cần lưu ý rằng: Hãy rời khỏi website của Vietkamagra và đọc các chính sách quyền riêng tư của mỗi trang thứ ba mà bạn truy cập.

Trên một số phần nhất định của Trang web này, bạn có thể có cơ hội yêu cầu thông tin hoặc liên hệ từ đại lý địa phương thông qua các công cụ mua sắm khác nhau. Những công cụ mua sắm này, bao gồm Xây dựng và Giá cả, Hàng tồn kho của Đại lý tìm kiếm, Yêu cầu báo giá địa phương và Giá trị trao đổi, được sở hữu và vận hành bởi Viet, một công ty độc lập hỗ trợ các đại lý của chúng tôi. Thông tin được cung cấp cho Vietkamagra tuân theo Chính sách bảo mật của Vietkamagra.

Tất cả giá cả, thông số kỹ thuật và thiết bị có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Giấy phép hạn chế

Đã đăng ký bản quyền năm 2019. Trên trang web này: bao gồm tất cả các tài liệu, hình ảnh được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các hiệp ước cho dù có hay không có thông báo bản quyền trên các tài liệu. Tất cả văn bản, hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, video, âm nhạc, âm thanh và các tài liệu khác trên trang phải tuân theo bản quyền sở hữu trí tuệ khác của Vietkamagra, các công ty liên kết và người cấp phép của nó. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng trang web này và để ngăn chặn mọi sự sao chép trái phép các tài liệu. Trừ khi không được quy định rõ ràng trong tài liệu này, Viet kamagra không cấp bất kỳ quyền nào cho bạn dưới chứng nhận bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền của công ty.

Theo sự tuân thủ và hợp tác của bạn, Vietkamagra cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn quyền truy cập, sử dụng, hiển thị và thông tin, hình ảnh, âm thanh văn bản (“tài liệu”) trên đó. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn đồng ý không tranh chấp khiếu nại về quyền sở hữu hoặc hiệu lực của Viet Kamagra trong các tài liệu trên website.

Vietkamagra ủy quyền cho bạn xem và tải xuống các tài liệu tại trang web này chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại, áp dụng với các sản phẩm tại Việt Nam. Vietkamagra có thể đình chỉ hoặc chấm dứt ủy quyền này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Sự cho phép này không phải là sự chuyển giao quyền sở hữu trong tài liệu và bản sao của tài liệu và phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Bạn phải giữ lại, trên tất cả các bản sao của các tài liệu được tải xuống, tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong tài liệu.
 • Bạn không được sửa đổi các tài liệu theo bất kỳ cách nào hoặc sao chép hoặc hiển thị công khai, thực hiện, phân phối hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào.
 • Bạn không được chuyển tài liệu cho bất kỳ người nào khác trừ khi bạn thông báo cho họ và họ đồng ý chấp nhận các nghĩa vụ phát sinh theo các sử dụng này.

Liên kết, thu thập dữ liệu và lưu trữ

Nếu bạn muốn liên kết đến website của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Không kết hợp bất kỳ nội dung nào từ trang web này vào trang web của bạn (ví dụ: bằng cách xếp hàng, đóng khung hoặc tạo các trình duyệt hay đườn viền khác xung quanh nội dung trang web). Bạn chỉ có thể liên kết đến, không sao chép nội dung trên trang.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo, thiết kế hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của Vietkamagra trong các liên kết của bạn.
 • Bạn không được tạo sự xuất hiện của mối quan hệ hoặc liên kết với Vietkamagra; và trang web của bạn không được chứa nội dung gây khó chịu, gây khó chịu, bất hợp pháp hoặc không phù hợp.

Nếu bạn muốn sử dụng trình thu thập dữ liệu web hoặc công cụ tìm kiếm khác để thu thập thông tin từ Trang web, bạn phải tuân thủ các quy định của trang web và bạn không được phá vỡ CAPTCHA hoặc các biện pháp bảo mật khác.

Các điều kiện và hạn chế khác

Trang web này được dự định là một nơi để thảo luận cho những người quan tâm đến các phương tiện, dự án và sáng kiến của Vietkamagra. Cũng như đây cũng là nơi để giải quyết các câu hỏi hoặc mối quan tâm về bảo hành hoặc dịch vụ khách hàng ,các sản phẩm được bán bởi Vietkamagra. Nếu bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng của, gọi số 0968 64 69 64 trong giờ làm việc bình thường.

Thông báo nhãn hiệu

Tên Vietkamagra cùng các nhãn hiệu và logo hiển thị trên trang web này được sở hữu hoặc sử dụng theo giấy phép của Vietkamagra. Các nhãn hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên thương hiệu sản phẩm, khẩu hiệu, logo và biểu tượng. Việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang này đều bị nghiêm cấm.

Các thay đổi đối với Trang web

Vietkamagra và các chi nhánh chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, tạm dừng, ngừng hoặc hủy vĩnh viễn hoạt động hoặc các phần của Web mà không có bất kỳ thông báo nào cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn về thông số kỹ thuật hoặc giá cả, bất cứ lúc nào và tại mọi thời điểm đến thời gian mà không cần có nghĩ vụ phải thông báo cho bạn. Việc bạn sử dụng Trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

Riêng tư

Để được giải thích về các chính sách và thực tiễn của Vietkamagra và thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng website, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư này và bạn sẽ bị ràng buộc bởi chính sách quyền riêng tư đó.

Bồi thường và giữ vô hại

Khi sử dụng www.vietkamagra.com, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường, giữ cho không có bất kì tác động tiêu cực nào đến chúng tôi, các công ty con và chi nhánh, nhà phân phối, đại lý, hiệp hội đại lý, showroom, cùng với nhân viên, giám đốc, cán bộ và cổ đông của họ, không chống lại tất cả các khoản nợ, khiếu nại, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng website này, vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm về bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu hoặc quyền khác của bên thứ ba. Chúng tôi có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó, bạn sẽ đồng ý hợp tác với Vietkamagra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung trên trang web này vi phạm quyền bản quyền của bạn, xin vui lòng liên hệ với đại lý được chỉ định của Chúng tôi để nhận thông báo bằng văn bản như sau:

Tên công ty: Việt Kamagra

Địa chỉ chính: VINHOMES CENTRAL PARK, 722 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 22, BÌNH THẠNH, HỒ CHÍ MINH

Email: vietkamagra@gmail.com

Số điện thoại: 0968 64 69 64

Vui lòng đính kèm các giấy tờ sau khi liên hệ với chúng tôi về quyền và kháng cáo:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu có nhiều tác phẩm có bản quyền, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
 • Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu.
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, như địa chỉ, số điện thoại và một địa chỉ email.
 • Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được bạn hoặc pháp luật cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin của bạn là chính xác.

Nếu thông tin liên lạc được gửi bởi ai đó thay mặt bạn, thông tin liên lạc cũng phải có một tuyên bố rằng, dưới hình phạt khai man, người nộp được ủy quyền hành động thay mặt bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Ford bất cứ lúc nào có thể sửa đổi các này bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi các sửa đổi như vậy và do đó nên truy cập trang này để xem lại các hiện tại theo thời gian. Lưu ý rằng các này chỉ áp dụng cho trang web này, các trang web khác được cung cấp bởi ford hoặc có thể có các khác nhau áp dụng cho các trang web này. Bạn có trách nhiệm để đọc và hiểu các của các trang web.

Tất cả thông tin mà nó chứa được cung cấp cho mục đích thông tin chỉ dựa trên cơ sở “nguyên trạng” và có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc các lỗi khác. Trong một số lĩnh vực nhất định, thông tin được cung cấp có thể đại diện cho một ý kiến hoặc đánh giá. Nhà cung cấp thông tin và đại lý của họ không bảo đảm, tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, tính chính xác, tiền tệ hoặc tính đầy đủ, hoạt động của Website, thông tin, tài liệu, nội dung, tính sẵn có, sản phẩm cũng như chính sách mua xe trả góp 2019 để hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng khi tham gia với chúng tôi. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, Chúng từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Tóm Gọn

Các Điều khoản và dịch vụ này cùng với bất kỳ bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng các yếu tố cụ thể của website này tạo thành toàn bộ thỏa thuận và mọi dịch vụ và thay thế tất cả các liên lạc trước hoặc đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi. Trang web được vận hành từ các văn phòng của Vietkamagra. Các dịch vụ này được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật có thể yêu cầu áp dụng luật của khu vực tài phán khác. Nếu tòa án xác định rằng bất kỳ hoặc điều kiện nào trong các này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được, sau đó, đó sẽ được loại bỏ và các còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ nào trong các này được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh và các vẫn còn đầy đủ hiệu lực.